Skip to content

Administracja systemów serializacyjnych w procesie serializacji

Wdrożenie systemu do serializacji leków to dopiero pierwszy krok w procesie weryfikacji ich autentyczności. Od tego momentu zaczyna się codzienna praca związana z raportowaniem, weryfikacją oraz alertami, która jest z reguły dużym obciążeniem dla każdej firmy, zarówno małej, jak i dużej. Dodatkowe obowiązki to zarządzanie dostępem użytkowników, danymi produktów i partnerów z łańcucha dostaw. Utrudnieniem mogą być także ciągłe zmiany regulacyjne i biznesowe.

Zarządzanie systemami do serializacji wymaga nie tylko ich znajomości, ale także czasu i możliwości skalowania zespołu w momentach zwiększonej aktywności produkcyjnej i/lub sprzedażowej. Zarówno w przypadku małych, jak i dużych firm, wyzwaniem są także ograniczone zasoby ludzkie (okresy wakacyjne, rotacja pracowników).

Nasze usługi w ramach administracji systemów serializacyjnych

Oferujemy przejęcie części lub całości obowiązków przez zespoły naszych konsultantów, co sprawia, że nasi klienci nie muszą się martwić ani aspektem technicznym, ani kadrowym związanym z administracją systemów serializacyjnych.

Czym konkretnie się zajmiemy?

  • Administrowanie systemów i użytkowników
  • Zarządzanie danymi typu Master Data (MD)
  • Konfiguracja i rekonfiguracja systemów serializacyjnych
  • Zarządzanie modułami do raportowania i raportami
  • Alerty weryfikacyjne

W czym jeszcze możemy Ci pomóc w procesie serializacji leków?

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu serializacji leków. Prócz opisanej wyżej administracji systemów serializacyjnych oferujemy Ci usługi takie jak:

Rejestracja

Rejestracja

Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu dostępu do systemów narodowych (rejestracji firmy i produktów w NMVO i EMVO), a także aktywnie wspieramy weryfikację leków od strony IT.

Więcej >>

Wdrożenie systemów IT

Wdrożenie systemów IT

Oferujemy szereg usług związanych z implementacją systemami informatycznymi do serializacji leków, począwszy od pomocy przy wyborze systemu, poprzez wdrożenia na wszystkich poziomach (L1-L5), a także integrację z systemami zewnętrznymi.

Więcej >>

Walidacja i rewalidacja systemów serializacyjnych

Walidacja i rewalidacja systemów serializacyjnych

Przeprowadzamy walidację systemów do serializacji, a także ciągłą rewalidację konieczną przy zmianach systemu czy też jego aktualizacjach (w zgodności z praktyką GMP). Wspomagamy klientów przy audytach klienckich i instytucjonalnych.

Więcej >>

Wsparcie klienta

Wsparcie klienta

Zapewniamy naszym klientom pierwszą linię wsparcia typu helpdesk. Godziny, języki i zakres wsparcia uzgadniamy bezpośrednio z klientami. Oferujemy tę usługę także firmom, dla których nie prowadziliśmy implementacji.

Więcej >>

Zarządzanie serializacją w łańcuchu dostaw

Zarządzanie serializacją w łańcuchu dostaw

Możemy prowadzić rozmowy w imieniu klienta z jego kontrahentami, partnerami z łańcucha dostaw czy też organizacjami narodowymi. Wspomagamy naszych klientów nie tylko ekspertyzą branżową, ale także znajomością języków.

Więcej >>
Chętnie pomożemy

Formularz kontaktu