Skip to content

Zarządzanie serializacją w łańcuchu dostaw w procesie serializacji

Łańcuchy dostaw zmieniają się nieustająco, podobnie jak wytwórcy kontraktowi, klienci, produkty, rynki zbytu i regulacje. Nadążanie za zmianami, negocjacje z partnerami czy też komunikacja z organizacjami narodowymi stają się czynnościami regularnymi. Często bywają one trudne ze względu na tematy komunikacji, język lub inne strefy czasowe. Czasami wyzwaniem jest po prostu brak czasu.

Nawet jeśli firma w jakiś sposób radzi sobie z tym wszystkim, nie ma możliwości uwzględnienia tych zmian w swoich procedurach czy też instrukcjach lub sposobie pracy z systemami informatycznymi.

Nasze usługi w ramach zarządzania serializacją w łańcuchu dostaw

Proponujemy naszym klientom powiększenie zespołu o naszych konsultantów w celu komunikacji z innymi podmiotami (w różnych językach), a także pomoc przy interpretacji zmieniających się regulacji i prowadzenie połączeń z systemami innych organizacji z łańcucha dostaw.

Czym konkretnie się zajmiemy?

  • Komunikacja z partnerami w łańcuchu dostaw w imieniu klienta
  • Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych związanych z serializacją
  • Onboarding partnerów i organizacji narodowych (NMVO i EMVO)
  • Optymalizacja procesów serializacyjnych

W czym jeszcze pomagamy w procesie serializacji?

Wspieramy klientów w różnych wyzwaniach związanych z serializacją leków. Obok zarządzania serializacją w łańcuchu dostaw nasze usługi to:

Rejestracja

Rejestracja

Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu dostępu do systemów narodowych (rejestracji firmy i produktów w NMVO i EMVO), a także aktywnie wspieramy weryfikację leków od strony IT.

Więcej >>

Wdrożenie systemów IT

Wdrożenie systemów IT

Oferujemy szereg usług związanych z implementacją systemami informatycznymi do serializacji leków, począwszy od pomocy przy wyborze systemu, poprzez wdrożenia na wszystkich poziomach (L1-L5), a także integrację z systemami zewnętrznymi.

Więcej >>

Administracja systemów serializacyjnych

Administracja systemów serializacyjnych

Zarządzamy administracją systemów serializacyjnych, dostępem użytkowników, danymi typu Master Data (MD), a także raportami i alertami weryfikacyjnymi.

Więcej >>

Walidacja i rewalidacja systemów serializacyjnych

Walidacja i rewalidacja systemów serializacyjnych

Przeprowadzamy walidację systemów do serializacji, a także ciągłą rewalidację konieczną przy zmianach systemu czy też jego aktualizacjach (w zgodności z praktyką GMP). Wspomagamy klientów przy audytach klienckich i instytucjonalnych.

Więcej >>

Wsparcie klienta

Wsparcie klienta

Zapewniamy naszym klientom pierwszą linię wsparcia typu helpdesk. Godziny, języki i zakres wsparcia uzgadniamy bezpośrednio z klientami. Oferujemy tę usługę także firmom, dla których nie prowadziliśmy implementacji.

Więcej >>
Chętnie pomożemy

Formularz kontaktu